Voor u ligt het rapport ‘de Life Science & Health Sector in Texas’. Dit rapport is opgesteld door onze stagiaire Cathelijn ten Kate. Zij heeft de kansen voor Nederlandse bedrijven, de onderzoeksinstellingen en kennisinstituten op medisch gebied in Texas onderzocht.

Met dit onderzoek heeft zij zich gericht op de belangrijkste focusgebieden, omdat deze sectoren allemaal een rijke schat aan innovatie en initiatieven hebben, een grote start-up scene omvatten, open staan voor samenwerkingen en er veel kansen liggen voor het bedrijfsleven. Het betreft de volgende sectoren:

1.       Oncologie
2.       Medical Devices
3.       Digital Health  
4.       Bioscience

 Wilt u weten welke kansen er voor u zijn, dan kunt u hier het rapport downloaden en lezen.