AustinTexas

Een handelsmissie in 2013 leidde tot een 'smart grid'-partnerschap tussen bedrijven en instellingen in Nederland en Texas. Inmiddels is de scope van het partnerschap breder geworden. De samenwerking richt zich nu op vraagstukken rond smart cities en communities.

Dit betekent dat de bedrijven en organisaties samen plannen ontwikkelen op het gebied van energievoorziening, water, afval en infrastructuur, en hoe je daar in de toekomst vorm aan geeft.

Partners for International Business

De Nederlandse bedrijven en organisaties in het partnerschap, onder leiding van netwerkbedrijf Alliander, krijgen via RVO.nl ondersteuning uit het programma Partners for International Business (PIB). Het partnerschap is inmiddels goed geïntegreerd in de Texaanse markt.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zet met PIB economische diplomatie in om handels- en investeringsbelemmeringen weg te nemen. Hierdoor kunnen ondernemers kansen verzilveren.

Uitwisseling en samenwerking

Inmiddels is er veel bereikt binnen het partnerschap. Er zijn personele uitwisselingen geweest tussen de netwerkbedrijven. Wetenschappers spreken op elkaars congressen en doen gezamenlijk onderzoek. Verscheidene bedrijven hebben Texas bezocht en zijn in contact gekomen met voor hen relevante partijen, zoals marktpartners en incubators.

Op dit moment werken verschillende partners samen aan een product waarmee consumenten 'off grid' kunnen gaan.

Meer informatie?

Dit partnerschap is constant op zoek naar uitbreiding en verdieping van haar activiteiten. Heeft u interesse om de markt in de VS te verkennen of werkt u aan een product dat interessant zou kunnen zijn voor de VS? Neem dan contact op via de website www.smartcitycollective.com.

June 17, 2015 Categories: Handelsmissie Smart Grid

Comments

Comments are closed on this post.