Al een aantal jaren wordt, daarbij gesteund en aangejaagd door de Nederlandse ambassade in Washington, in Amerikaanse steden zogenaamde ThinkBike workshops gehouden. Consultants van MOVE Mobility en Goudappel Coffeng maken deel uit van het groepje deskundigen die graag aan de slag gaat met Amerikaanse vertegenwoordigers, van zowel de private als de publieke sector, die voor de opgave staan om fietsvoorzieningen in Amerikaanse steden te verbeteren. Door tussenkomst van de Nederlandse Business Support Organization in Houston kregen zij, in ferbruari 2015, de mogelijkheid om de Dutch Expertise als het gaat om fietsplanning en voorzieningen te presenteren aan het hoofd planning van de stad Houston, de vierde stad van de US natuurlijk vooral bekend van de olie, de NASA (Houston we have a problem..) en de ongelooflijke hoeveelheden auto’s die elke dag weer over de vele (vlakke) snelwegen hun weg van/naar de uitgestrekte buitenwijken weten te vinden. Met een fietsaandeel van  0,4% van alle ritten staat de stad op de 52ste plaats, ver achter steden als Portland, San Francisco, Los Angeles of buurgemeente Austin. Reden te meer om het fietsplan uit 1993 (!) in 2015 te gaan updaten omdat ook de planners uit Houston zien dat Young Urban Professionals graag in steden gaan werken met een actieve lifestyle en fietsvoorzieningen horen daar natuurlijk bij.

Mede door het enthousiasme van het hoofd planning en met steun van de manager van het Downtown District, een archictect/planner met Nederlandse voorouders, werd het plan opgevat om vergelijkbaar met de andere Amerikaanse steden, ook in Houston een ThinkBike workshop te organiseren. Deze partijen kregen de nodige fondsen bijelkaar en in het najaar van 2015 vond de driedaagse ThinkBike workshopin Houston plaats. Inmiddels was het fietsplan in concept vrijwel gereed maar een concreet plan voor de binnenstad was er nog niet. De planners zagen de ThinkBike workshop als een ideaal middel om in zeer korte tijd, met betrokkenheid van voor- en tegenstanders, publiek en private partijen en politiek, de lastige hobbel van het creeren van een fiets voor Downtown Houston met steun van de Nederlanders op papier te krijgen.

De ThinkBike workshop vond plaats via een behoorlijke succesformule waarbij gestart wordt met een fietstocht, presentaties van City-officials en ontwerpsessies. Vooral tijdens de ontwerpsessies ontstonden mede door de Nederlandse inbreng logische routes van/naar en door het centrum waarbij prima werd aangehaakt op het goede trailsysteem wat de stad Houston al heeft. Het is nu zaak om dit trail systeem, wat vooral in het weekend voor recreatieve ritjes wordt gebruikt, ook een grotere rol te laten spelen in het woon-werkverkeer van en naar Downtown.

Het leuke en inspirerende van een ThinkBike workshop zit hem in een aantal zaken. De gezamenlijke fietstocht maakt het voor alle deelnemers heel tastbaar wat de opgave is. Ook biedt het de mogelijkheid om juist zaken te laten zien die wel al in orde zijn. Het betrekken van burgemeester of hoofden van dienst toont het belang van de workshops voor alle betrokkenen en genereert commitment bij de groep ontwerpers. De strikte duur van de workshop dwingt je om binnen een korte tijd te werken aan een concreet product en dat terug te koppelen aan de opdrachtgevers, wederom de burgemeester of hoofden van dienst.

Tijdens de kleine week die wij in Houston waren hebben we gezien dat het Amerikaanse enthousiasme en professionalisme aanstekelijk werkt. Binnen een aantal uur werden er netwerken uitgewerkt, Oost-West en Noord-Zuid corridors verbonden en dwarsprofielen uit de PC getoverd. Ook werd er tijd ingeruimd voor een tweede verkenning op de fiets omdat een bepaalde corridor toch meer mogelijkheden bood dan eerst was voorzien. De avonduren werden gebruikt door de ambtenaren, die elkaar onder normale werkomstandigheden te weinig zien, om bij te praten, issues nog eens te bespreken en de lijnen voor de volgende dag eigenlijk al netjes voor te koken. Lunches, locaties, sprekers, badges, enz. enz. allemaal perfect geregeld om zonder uitloop aan het eind van dag twee een rapport in powerpoint vorm vrijwel gereed voor de inspraak.

Kortom, ook voor de “Dutch experts” een perfecte leerervaring en een enorme ervaring rijker weer op huis aan, op weg naar een volgende ThinkBike in Washington DC.

 

Posted by Saskia Pardaans April 15, 2016 Categories: Mobility

Comments

Comments are closed on this post.