Samen leren en groeien

Het Coastal Flood Risk Reduction Program is een Amerikaans-Nederlands samenwerkingsverband voor onderzoek en onderwijs dat in 2012 is gestart en vervolgens is geformaliseerd in  2014 dankzij een grote subsidie van de National Science Foundation. De doelstellingen van het partnerschap zijn:

  • Het opzetten van een geïntegreerd onderzoeks- en onderwijsprogramma langs de kust van Texas en in Nederland.
  • Het faciliteren van uitwisselingen van studenten en docenten in beide landen.
  • Het verbeteren van het inzicht in overstromingsrisico's en risicovermindering met behulp van Nederlandse partners.
  • Het publiceren van de onderzoeksresultaten op meerdere locaties en bij verschillende belanghebbenden.
  • Het faciliteren van een netwerk van Amerikaans-Nederlandse zakelijke relaties mbt het verminderen van overstromingsrisico’s
  • Het informeren van de VS en Nederland  over het beleid rondom overstromingen.

De afgelopen vijf jaar zijn er diverse uitwisselingsprogramma’s geweest tussen studenten van TU Delft in Nederland, en Texas A&M en Rice University in Texas. Meer dan 50 studenten hebben over en weer onderzoek gedaan naar waterbouw, waterveiligheid en watermanagement. Zo zal in mei voor het derde opvolgende jaar een groep van 16 studenten uit Texas naar Nederland komen om twee weken te worden ondergedompeld in de Nederlandse wijze van omgaan met overstromingsdreiging.

Naast bezoeken aan de indrukwekkende grote waterwerken (Zandmotor, Deltawerken, Afsluitdijk, Ruimte voor de Rivier) organiseert de TU Delft in dit kader internationale multidisciplinaire design workshops. Hier maken de studenten kennis met Nederlandse water experts, beleidsmakers, gemeentelijke planners en andere lokale belanghebbenden. Op inspirerende locaties zoals de nieuwe duinen bij de Hondsbossche & Pettemer Zeewering of de molens bij Kinderdijk worden ze uitgedaagd om samen met Nederlandse studenten creatieve oplossingen te bedenken voor realistische lokale opgaven. Waterbouw, ruimtelijke planning, ecologie en sociale aspecten moeten allemaal worden meegenomen in de uiteindelijke ontwerpen.

Over en weer worden ook individuele onderzoeksprojecten uitgevoerd. De Nederlandse studenten in Texas hebben afstudeerprojecten gemaakt over onder andere stormvloedkeringen, bouwen met de natuur, risico communicatie, stedelijk planning, landschapsontwerp en multifunctionele waterkeringen om de kans op overstromingen te verkleinen.

Een overzicht van deze studies is te vinden in het boek 'Delft Delta Design - Houston Galveston Bay, Texas, USA' (gratis te downloaden op https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:f0050998-1350-4992-9f63-b3c732dd5714?collection=research ).

De Texaanse studenten in Nederland hebben onderzoek gedaan naar het overstromingsrisico in de haven van Rotterdam, de aanpak van Ruimte voor de Rivier in Nijmegen en de waterveiligheid langs de Noordzeekust. Dit ter vergelijking met de situatie in de Houston-Galveston Bay Area. Hun rapportage’s zijn te vinden in 'NSF-PIRE Coastal Flood Risk Reduction Program - Authentic Learning and Transformative Education’ (gratis te downloaden op https://repository.tudelft.nl/ ).

De groep Texaanse studenten die in mei naar Nederland vertrekt, zullen op vrijdag 23 mei van 9-13 uur hun bevindingen presenteren op de VU in Amsterdam. U kunt deze presentatie bijwonen na aanmelding bij b.l.m.kothuis@tudelft.nl .

April 19, 2018

Comments